OUR STORES

RESTER

หัวใจสำคัญ เรสเตอร์
“เรสเตอร์ (Rester ®) พร้อมที่จะมุ่งมั่นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สุขภาพและความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าทุกคนเป็นคำมั่นสัญญาของเรา” เราจึงเป็นผู้นำในด้านธุรกิจเพื่อสุขภาพ

STORE ADDRESS

999 Gaysorn Plaza, 5th Floor,
Ploenchit Rd., Lumpini,
Pathumwan, Bangkok THAILAND 10330

CONTACT INFO

Email: market@restergroup.com
Phone: 062-246-9445

เก้าอี้นวด Rester Master SCB

Rester Master
เก้าอี้นวดเรสเตอร์ รุ่น มาสเตอร์

  1. ระบบ 4 ลูกกลิ้ง
  2. การนวด้วยถุงลม 36 ถุงลม ช่วงไหล 4 ถุงลม / หลังและสะโพก 10 ถุงลม / มือและแขน 4 ถุงลม / น่องและเท้า 18 ถุงลม
  3. นวดด้วยระบบอัตโนมัติ 6 โปรแกรม นวดกดจุด Deep Tissue / นวดแผนจีน Traditional Massage / ชุ่มปอด Snooze / นวดสงบเรียบ Calm / ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ Body Stretch / หลับสบาย Night Mode
  4. ระบบL-Track ปรับการนวดเป็นตัว L ตามสรีระของมนุษย์ ตั้งแต่ช่วง ศีรษะถึงก้นกบ
  5. Zero Wall การปรับเอนนอน ถูกออกแบบมาให้ประหยัดเนื้อที่ใช้สอย เพียงวางห่างจากผนัก 11 เซนติเมตรเท่านั้น
  6. Zero Gravity การปรับเอนนอนวิถึไร้แสงโน้มถ่วง ออกแบบตามการทดสอบที่นั่งในอวกาศ เพื่อลดปัญหาการกดทับ

ราคา 169,000.-

สมาชิกบัตร SCB รับสิทธิ์สะสมคะแนนสูงสุด x 12 เท่าทันที เมื่อชำระผ่านบัตรเครดิต SCB (จำนวนคะแนนสะสมพิเศษี่ได้รับแปรผันตามช่วงราคาที่ธนาคารกำหนดไว้)

บัตรเครดิตไทยพาณิชย์

รับคะแนนนะสมสงสุด 12 เท่า SCB ไทยพาณิชย์

รับคะแนนสะสม SCB Rewards

ยอดใช้จ่ายสะสม/วัน (บาท)

(เฉพาะชำระเต็มจำนวน)

SCB PRIVATE BNKING,

SCB FIRST

SCB Platinum Limited

SCB Beyond,

SCB Sansiri

SCB อื่นๆ
15,000 – 29,999 X5 X4 X3
30,000 – 59,999 X8 X5 X4
60,000 – 99,999 X10 X8 X6
100,000 บาทขึ้นไป X12 X10 X8

SMS  ลงทะเบียน พิมพ์ REST วรรคตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 45453333

(ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) (ลูกค้าบัตร  SCB  PRIVATE BANKINK และ  SCB  FIRST ไม่ต้องลงทะเบียนผ่าน SMS)

ที่ RESTER ที่ร่วมรายการ โทร. 0-2255-3000

*เงื่อนไขรับเพิ่มคะแนนสะสม:  สำหรับบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ที่ลงทะเบียนร่วมรายการตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดเท่านั้น โดยส่ง SMS ลงทะเบียนตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2560  ผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ทกประเภท (“ผู้ถือบัตร”) ต้องมียอดใช้จ่ายสะสมต่อวันผ่านบัตรเครดิตใบที่ลงทะเบียนตามจำนวนที่ธนาคารกำหนดที่ Rester สาขาที่ร่วมรายการ ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2560 จะได้รับคะแนนสะสมพิเศษจามจำนวนที่ธนาคารกำหนด ยกเว้นการผ่อนชำระ SCB ดีจัง, Call For Dee Jung, ร้านค้าเช่า, รายการใช้จ่ายที่ยกเลิกและการซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ทุกกรณีไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้  สิทธิพิเศษเฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต SCB PRIVATE BANKINK, ผู้ถือบัตรเครดิต SCB  FIRST, ผู้ถือบัตรเครดิต SCB ทุกประเภทและยกเว้น SCB Family Plus  ผู้ถือบัตรสามารถรวมยอดเงินตามเซลล์สลิปที่จ่ายผ่านบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ภายใต้ชื่อ – สกุลและหมายเลขบัตรเครดิตเดียวกัน ภายในวันเดียวกันได้ ทั้งนี้ ยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตในแต่ละบัตรไม่สามารถนำมารวมกันได้   จำกัดการให้คะแนนสะสมพิเศษสูงสุด 100,000 คะแนน/ท่าน/ตลอดรายการ (เฉพาะชำระเต็มจำนวน)   คะแนนสะสมปกติ จะปรากฏในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิตในรอบบัญชีที่มีการจ่าย ส่วนคะแนนสะสมพิเศษจะปรากฏในใบแจ้งยอดบัตรเครดิตภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายนี้   คะแนนสะสมสำหรับบัตรเครดิต SCB  PRIVATE BANKINK และ  SCB  FIRST 5 เท่า หมายถึงสะสมปกติ 2 เท่า รวมกับ คะแนนสะสมพิเศษ 3 เท่า, คะแนนสะสมพิเศษ SCB  PRIVATE BANKINK และ  SCB  FIRST 8 เท่า หมายถึง คะแนสะสมปกติ 2 เท่า รวมกับ คะแนนสะสมพิเศษ 6 เท่า,SCB  PRIVATE BANKINK และ  SCB  FIRST  10 เท่า หมายถึง คะแนนสะสมปกติ 2 เท่า รวมกับ คะแนนสะสมพิเศษเพิ่มอีก 8 เท่า, คะแนนสะสมสำหรับบัตรเครดิต SCB  PRIVATE BANKINK และ  SCB  FIRST  12 เท่า หมายถึง คะแนนสะสมปกติ 2 เท่า รวมกับ คะแนนสะสมพิเศษเพิ่มอีก 10 เท่า   คะแนนสะสมบัตรเครดิต SCB Platinum Limited, SCB Beyond และ SCB Snsiri 4 เท่า หมายถึง คะแนนสะสมปกติ 2 เท่า รวมกับ คะแนนสะสมพิเศษเพิ่มอีก 2 เท่า,คะแนนสำหรับบัตรเครดิต SCB Platinum Limited, SCB Beyond และ SCB Snsiri 5 เท่า หมายถึง คะแนนสะสมปกติ 2 เท่า รวมกับ คะแนนสะสมพิเศษเพิ่มอีก 3 เท่า,คะแนนสะสมบัตรเครดิต SCB Platinum Limited, SCB Beyond และ SCB Snsiri 8 เท่า หมายถึง คะแนนสะสมปกติ 2 เท่า รวมกับ คะแนนสะสมพิเศษเพิ่มอีก 6 เท่า,คะแนนสะสมบัตรเครดิต SCB Platinum Limited, SCB Beyond และ SCB Snsiri 10 เท่า หมายถึง คะแนนสะสมปกติ 2 เท่า รวมกับ คะแนนสะสมพิเศษเพิ่มอีก 8 เท่า   คะแนนสะสมบัตรเครดิต SCB อื่นๆ 3 เท่า หมายถึง คะแนนสะสมปกติ 1  เท่า รวมกับ คะแนนสะสมพิเศษเพิ่มอีก 2 เท่า,คะแนนสะสมบัตรเครดิต SCB อื่นๆ 8 เท่า หมายถึง คะแนนสะสมปกติ 1  เท่า รวมกับ คะแนนสะสมพิเศษเพิ่มอีก  7 เท่า   ผู้ถือบัตรที่มีสิทธิได้คะแนนสะสม จะต้องสถานะบัตรเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของธนาคารฯ และไม่ฝ่าฝืน และ/หรือ ละเมิดระเบียบข้อบังคับ และ/หรือ เงื่อนไขใดๆ ของเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารอยู่จนถึงขณะรับคะแนนสะสม ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิที่จะระงับ และ/หรือ เรียกคืน คะแนนสะสมในกรณีที่ตรวจสบพบว่าผู้ถือบัตรได้รับคะแนนสะสมมีคุณสมบัตรไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฎิบัตตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด   คะแนนสะสมที่ได้รับนั่น ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้   ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ ต่างๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด